Obhajujem Vaše práva

čestne a zodpovedne

Telefónny kontakt

+421 949 207 903

  • Z času na čas sa môžeme stretnúť s tým, že nehnuteľnosť, ktorá má byť predmetom predaja je vo vlastníctve maloletej osoby. Uvedené samo o sebe nie je prekážkou predaja takejto nehnuteľnosti, avšak je na mieste zvýšiť pozornosť. Proces predaja nehnuteľnosti, ktorú vlastní maloletý, obsahuje totiž viacero špecifík, na ktoré je treba vopred myslieť a počítať s nimi pri […]

  • Otázka, ktorú si možno položí nejeden z čitateľov tohto blogu, pokiaľ stojí pred riešením úkonov spojených s nehnuteľnosťami. Najčastejšími týmito úkonmi pri nakladaní s nehnuteľnosťami sú najmä predaj, kúpa či darovanie nehnuteľnosti. Môže sa však jednať aj o zriadenie alebo zrušenie vecného bremena, výpožičku nehnuteľnosti či napríklad jej nájom. Mnoho z Vás si určite povie, že právnika nepotrebuje, nakoľko […]

  • Vitajte na mojom blogovisku. Na mojom blogovisku by som sa chcel venovať právu a jeho aplikácii v praxi. Dúfam, že moje príspevky budú pre Vás podnetné. Na začiatok by som som chcel poukázať na jeden z inštitútov v dedičskom konaní, ktorý môže prispieť k ochrane dedičov pred nechcenými následkami dedenia, keď sa nededí iba majetok […]

Hľadať v blogovisku