Obhajujem Vaše práva

čestne a zodpovedne

Telefónny kontakt

+421 949 207 903

Dôležitý oznam

Týmto oznamujeme, že naša advokátska kancelária s účinnosťou od 1.10.2019 ukončuje svoju činnosť.

Dôležitý oznam

V prípade záujmu o služby advokáta navštívte internetovú stránku Slovenskej advokátskej komory - www.sak.sk